Učebňa plávania pri ZŠ Bernoláková
Hlavná stránka
Aktuálny rozpis | Školský rok 2007/2008 | Školský rok 2008/2009 | Školský rok 2009/2010 | Školský rok 2010/2011 | Školský rok 2011/2012 |

Rozdelenie výcviku

Školský rok 2010/2011

 

 

 

 

Rozdelenie plaveckého výcviku   na školský rok 2010/2011

 

 

 

Termín

8.00 - 9.30 hod.

11.00 - 12.30 hod.

10.1. - 14.1.2011

ZŠ Sačurov

ZŠ Sačurov

17.1. - 28.1.2011

ZŠ Bystré

ZŠ V.Žipov

1.2. - 11.2.2011

ZŠ Slov. Kajňa

ZŠ Pakostov

14.2. - 25.2.2011

ZŠ Hanušovce

ZŠ Zámutov

7.3. - 18.3.2011

ZŠ Bernolákova

ZŠ Bernolákova

21.3. - 15.4.2011

ZŠ Sídlisko 2

ZŠ Sídlisko 2

18.4. - 29.4.2011

ZŠ Kukučínová

ZŠ Kukučínová

2.5. - 13.5.2011

ZŠ Lúčna

ZŠ Lúčna

16.5. - 27.5.2011

ZŠ Holčíkovce

ZŠ Továrne

30.5. - 10.6.2011

CZS Vranov

GFA Vranov

13.6. - 24.6.2011

ZŠ Nižný Hrabovec

ZŠ Soľ

Poplatok za 1 skupinu

/učebná jednotka/

je 8€