Učebňa plávania pri ZŠ Bernoláková
Hlavná stránka

Pokyny

Pokyny pre plavecký výcvik

 

Pokyny pre výcvik

 

 


Pokyny pre plavecký výcvik

 

         Plavecký výcvik pre žiakov 3. až 4. ročníkov ZŠ trvá dva týždne. V jednom týždni začína výcvik od 8.00 do 9.30 hod. a v druhom od 11.00.do 12.30 hod. ( a opačne...)

        Každý žiak musí mať okrem plaviek, aj uterák, kúpaciu čiapku, základné hygienické potreby prípadne sprchovací gel a iné doplnky. 

 

            Na plavecký výcvik je potrebný menný zoznam žiakov s rokom narodenia, prípadne adresou bydliska a potvrdením od lekára, o zdravotnej spôsobilosti, že žiak môže absolvovať výcvik.

            Na 10 žiakov pripadá jeden učiteľ.

            Pred začiatkom plaveckého výcviku je potrebné poučenie žiakov o správaní sa na plavárni, ako aj pri presune na výcvik.

       

  Je potrebné upozorniť žiakov, že na bazéne je prísny zákaz:

Р   Behania v priestore bazéna a sprch

Р   Skákania do vody

Р   Vzájomného potápania

Р   Požívať jedlo a nápoje

 
            Po záverečnej previerke učitelia plávania vyhodnotia písomne plavecký výcvik, ktorý je potrebné doručiť na učebňu plávania.