Učebňa plávania pri ZŠ Bernoláková
Hlavná stránka

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  Plavecký bazén

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: