Učebňa plávania pri ZŠ Bernoláková
Hlavná stránka
Prevádzková doba | Pre verejnosť |

Prevádzková doba

Prevádzková doba

       

Prevádzková doba učebne plávania
v školskom roku 2015 - 2016

  8.00 - 9.30 9.30 - 11.00 11.00 - 12.30 15.30 - 16.30 16.30 - 17.30 17.30 - 18.30
Pondelok ZPV Prestávka ZPV

CVČ Volejbal

CVČ Hadzaná

MFK

Futbal

Utorok ZPV Prestávka ZPV CVČ Volejbal

CVČ Futbal

Verejnosť
Streda ZPV Prestávka ZPV CVČ

Volejbal

CVČ Atletika

Štvrtok ZPV DSS ZPV CVČ Karate CVČ Atletika

Verejnosť

Piatok ZPV Prestávka ZPV CVČ Judo

CVČ Judo