Učebňa plávania pri ZŠ Bernoláková
Hlavná stránka
Aktuálny rozpis | Školský rok 2007/2008 | Školský rok 2008/2009 | Školský rok 2009/2010 | Školský rok 2010/2011 | Školský rok 2011/2012 |

Rozdelenie výcviku

Školský rok 2007/2008

Rozdelenie Plaveckého výcviku

na školský rok 2007- 2008


ROZVRH ZÁKLADNÉHO PLAVECKÉHO VÝCVIKU NA PLAVECKEJ UČEBNI V ŠKOLSKOM ROKU 2007 2008


        Termín                             8.00 – 9.30 hod.                                    11.00 – 12.30 hod.


        1.10 – 12.10                        ZŠ Juh                                                   ZŠ Juh


    15.10 – 26.10                        ZŠ Hanušovce                                     ZŠ Čaklov


         5.11 – 16.11                        ZŠ Hanušovce                                     ZŠ Zámutov 


       19.11 – 30.11                       ZŠ Bystré                                              ZŠ Kukučínová


         3.12 – 14.12                      ZŠ Bernoláková 5                              ZŠ Bernoláková  5


          17.12- 18.1                     ZŠ Bernoláková 5                                ZŠ Bernoláková  3        


        21.1 – 31.1                        ZŠ Bernoláková  3                               ZŠ Bernoláková  3               


           4.2. – 15.2                        ZŠ Lúčna                                             ZŠ Lúčna 


            18.2 – 29.2                    ZŠ Lúčna                                               ZŠ Lúčna                 


        10.3 – 19.3                          ZŠ Slovenská Kajňa                               ZŠ Holčíkovce   


        31.3 – 11.4                          ZŠ Továrne                                           Cirkevné gym. sv.Františka


        14.4 – 25.4                         ZŠ Sídlisko II.                                        ZŠ Sídlisko II.


        28.4 – 9.5                            ZŠ Sídlisko Ii.                                        ZŠ Sídlisko II.


    12.5 – 23.5                          ZŠ Juh III.                                    ZŠ Juh III. 


       26.5 – 6.6                          ZŠ Sečovská Polianka                         Cirkevné gym. sv.Františka 


        9.6 – 20.6                        CZŠ Vranov                                               CZŠ Vranov 


     23.6 – 27.6                          ZŠ Niž. Hrabovec                                   ZŠ Soľ